New Lanark Conservation Trust
| Sevärdhet | Visuell rundvandring | Logi | Konferenser | Studiebesök | Läge | New Lanark Conservation Trust

Studiebesök

Annie McLeod on School Steps

New Lanark med sin prisbelönade serie tjänster åt skolor, college, universitet och grupper med specialintressen är en utmärkt tillgång för studier.

Grupper får i regel rabatt på inträdesavgiften till besökscentret, guidade turer eller special-guidade sammankomster i Robert Owen-skolan. De populära guidade besöken omfattar en rundvandring i byn och inträde till sevärdheterna på besökscentret. Varje tur kan skräddarsys allt efter gruppens behov och det ämne som studeras.

En vittomfattande samling böcker, broschyrer och läroresurser finns till hands till stöd för besöket.

Click to edit this page
New Lanark Conservation Trust


New Lanark World Heritage
Skottland Lanarkshire
Skottland ML11 9DB
tel: +44 1555 661345
fax: +44 1555 665738
E-mail: trust@newlanark.org

Hotell
tel: +44 1555 667200
fax: +44 1555 667222
email: hotel@newlanark.org


Projektteil finanziert durch den europäischen Anschluß. Europa und 

Schottland, welches die zusammen es Arbeit bildet.
Unesco World Heritage. Dualchas Na Cruinne. Patrimoine

Mondial